การประชุม กต.ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3 ครั้งที่ 1/2564

  • มีนาคม 2564

  • By admin

  • 52 likes

17 มีนาคม 2564 พ.ต.อ.ภาสกร รัตนปนัดดา ผกก.ตม.จว.สมุทรสาคร พร้อมด้วย พ.ต.ท.สรธรรศจ์ เอี่ยมละออ รอง ผกก.ตม.จว.สมุทรสาคร ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตาม พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในส่วนงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาคร (กต.ตม.จว.สมุทรสาคร) ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม ตม.จว.สมุทรสาคร โดยมีการลงคะแนนเสียงเลือกประธานกรรมการ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานกรรมการ กต.ตม.จว.สมุทรสาคร ได้แก่ ดร.ปรีชา ศิริแสงอารำพี ประธานกรรมการตลาดทะเลไทย