ติดต่อเรา (Contact Us)

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
ที่อยู่: 17 หมู่ 3 ซอย เอกชัย 147 ถนน เอกชัย-บางบอน
  ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โทร: 034-867-666 หรือ 080-894-5833
Fax: 034-867-666 ต่อ 102
   
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาคร (สถานีย่อยกระทุ่มแบน)
โทร: 064-958-0711