17 หมู่ 3 ซ.เอกชัย 147 ถ.เอกชัย-บางบอน ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์. 034-867666

โทรสาร. 034-867666 ต่อ 102

E-Mail : skimmigrationmail@gmail.com