จองคิวจัดเก็บอัตลักษณ์ (Biometrics)

จองคิวออนไลน์จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 16 มิถุนายน 2564 (ไม่มีค่าธรรมเนียม)

จองคิว
main image

VISION

วิสัยทัศน์

NEWS

ข่าวสาร

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ประกาศ พระราชบัญญัติ และกิจกรรมต่าง ๆ ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาคร

10 Mar, 2021

พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง รอง ผบช.สตม.ตรวจราชการ

พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง รอง ผบช.สตม. เดินทางตรวจราชการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมฟังบรรยายสรุป ตรวจเยี่ยมศูนย์จัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลแรงงาน ๓ สัญชาติ และมอบหน้ากากอนามัย...

Read More

17 Mar, 2021

ประชุม กต.ตม.จว.สมุทรสาคร

พ.ต.อ.ภาสกร รัตนปนัดดา ผกก.ตม.จว.สมุทรสาคร จัดการประชุม กต.ตม.จว.สมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2564 เพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการ...

Read More

22 Mar, 2021

ฉีดวัคซีน COVID-19 เข็ม2

พ.ต.อ.ภาสกร รัตนปนัดดา ผกก.ตม.จว.สมุทรสาคร นำทีมฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มที่ 2 ณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร...

Read More
คำถามที่พบบ่อย

FAQs

 • ต้องตรวจโควิดก่อนมาตรวจอัตลักษณ์หรือไม่

  ต้องดำเนินการตรวจโควิดก่อน เนื่องจาก จ.สมุทรสาคร อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเพื่อเป็นการป้องกันตนเองและผู้อื่น

 • เอกสารประกอบการขออยู่ต่อกรณีเพื่อการท่องเที่ยว

  แบบคำขอ ตม.7 (คนต่างด้าวต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเอง) , สำเนาหนังสือเดินทาง, VISA , ตราประทับอนุญาตครั้งสุดท้าย , รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม. (ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) และค่าธรรมเนียม 1,900 บาท

 • ติดต่อเรา

  ในกรณีเร่งด่วนสามารถติดต่อ ตม.จว.สมุทรสาคร 034-867-666 ต่อ 103 หรือ 080-894-5833 สถานีย่อยกระทุ่มแบน 064-958-0711 สายด่วน 1178 ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.

 • รายงานตัว 90 วันออนไลน์ไม่สามารถเข้าระบบได้ต้องทำอย่างไร

  ให้นำหนังสือเดินทาง พร้อมใบนัดเดิม(ถ้ามี) ติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

ไม่มีค่าธรรมเนียม ! (No Fees)