ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ขอเชิญข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ร่วมลงนาม
main image

VISION

วิสัยทัศน์

NEWS

ข่าวสาร

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ประกาศ พระราชบัญญัติ และกิจกรรมต่าง ๆ ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาคร

9 May, 2021

มาตรการคุมเข้มในการจับกุมผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง

ผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองจะถูกจับดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมาย ว่าด้วยโรคติดต่อ และกฎหมายการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดถึง 2 ปีและปรับ ไม่เกิน 40,000 บาท ทุกรายอย่างเด็ดขาดและจริงจัง

Read More

17 Jun, 2021

ประชาสัมพันธ์ข้อมูล PCT Police

รู้ให้ทันโจรไซเบอร์

Read More

7 Apr, 2021

ครม.อนุมัติขยายระยะเวลา จัดเก็บอัตลักษณ์ถึง 16 มิ.ย.64

ตามที่ประชุม ครม. 7 เมษายน 64 เรื่องการขยายระยะเวลาการดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลในคนต่างด้าว

Read More
คำถามที่พบบ่อย

FAQs

 • ต้องตรวจโควิดก่อนมาตรวจอัตลักษณ์หรือไม่

  ต้องดำเนินการตรวจโควิดก่อน เนื่องจาก จ.สมุทรสาคร อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเพื่อเป็นการป้องกันตนเองและผู้อื่น

 • เอกสารประกอบการขออยู่ต่อกรณีเพื่อการท่องเที่ยว

  แบบคำขอ ตม.7 (คนต่างด้าวต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเอง) , สำเนาหนังสือเดินทาง, VISA , ตราประทับอนุญาตครั้งสุดท้าย , รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม. (ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) และค่าธรรมเนียม 1,900 บาท

 • ติดต่อเรา

  ในกรณีเร่งด่วนสามารถติดต่อ ตม.จว.สมุทรสาคร 034-867-666 ต่อ 103 หรือ 080-894-5833 สถานีย่อยกระทุ่มแบน 064-958-0711 สายด่วน 1178 ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.

 • รายงานตัว 90 วันออนไลน์ไม่สามารถเข้าระบบได้ต้องทำอย่างไร

  ให้นำหนังสือเดินทาง พร้อมใบนัดเดิม(ถ้ามี) ติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

ไม่มีค่าธรรมเนียม ! (No Fees)