❉ ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยแฟลต 5 ชั้น 50 ครอบครัว (ไม่มีใต้ถุน) ตม.จว.สมุทรสาคร เอกสารแนบ  
  ❉ ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยแฟลต 5 ชั้น 50 ครอบครัว (ไม่มีใต้ถุน) ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ  
  ❉ ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยแฟลต 5 ชั้น 50 ครอบครัว (ไม่มีใต้ถุน) ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 2  
  ❉ ประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยแฟลต 5 ชั้น 50 ครอบครัว (ไม่มีใต้ถุน) ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อฟังคำวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 15-19 มกราคม 2564 เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 2  
  ❉ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยแฟลต 5 ชั้น 50 ครอบครัว (ไม่มีใต้ถุน) ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาคร Download